Select Page

I+G-REN FINANTZAKETA PRIBATUA

Betetze politika propioen analisia, ebaluazioa eta berrikuspena

LKS NEXT LEGALetik aholkularitza osoa ematen dugu enpresek I+G alorrean egiten dituzten jardueren finantzaketa pribaturako prozesuen ondoriozko lege eta zerga  alderdi guztien gainean, araudiak aurreikusitako formula posible guztietan.

Era berean, LKS NEXT LEGALen I+G alorreko jarduera horiek finantzatzeko baliabideak errazago eskuratzeko araudiak aukeran ematen dituen egitura juridiko egoki guztiak antolatzeko gai gara. Eta, I+G proiektuen analisi teknikoak egiten dituzten kanpoko lankideekin elkarlanean, finantzaketa lortzeko bete behar diren baldintza tekniko guztiak betetzeko gomendioak ematen ditu.

ENPRESEN IA %75EK ESATEN DU BERRIKUNTZA DELA KUDEAKETAN DUTEN HIRU LEHENTASUN NAGUSIETAKO BAT.

ZER ESKAINTZEN DUGUN

  • Zergen planifikazioa Sozietateen gaineko Zergako kenkaria aprobetxatzeko.
  • Baliabideak eskuratzeko modu egokia egituratzea (zuzenean eskuratzea, AIEren bidez zeharka eskuratzea, etab.)
  • Finantzaketa eragiketaz interesatuta dauden inbertsiogileekin negoziatzea.
  • Enpresari aholkuak ematea inbertsiogileekiko kontratu harremanen gainean.
  • Aholkularitza osoa hirugarrenen ziurtagiriak lortu arte, eta txosten motibatuak, kasua bada.
  • Proiektu auditoriak egitea.

Zerbait galdetu nahi diguzu zerbitzu honi buruz?

Galderarik baduzu, galdetu guri.