Select Page

Administrazioa eta hirigintza

Esparru publikoarekin zuzenean lotuta dauden gaien alorreko aholkularitza eskaintzen dugu LKS Next LEGALen. Hartzaile dira administrazioak eta sozietate publikoak, baina baita entitate pribatuak ere (haiekiko harremanetan).
Hirigintzaren, kontratazio administratiboaren eta administrazioarekiko auziaren alorretako aholkularitza, sektore publikoarentzat nahiz pribatuarentzat

ZER ESKAINTZEN DUGUN

  • Hirigintza: diziplina anitzeko aholkularitza lurzoruaren antolamenduari buruzko espedienteetan (antolamendu-aldaketak eta garapen-tresnak)
  • Ingurumena: ingurumen-baimenak eta jarduera-baimenak ematea eta horiek aldatzea
  • Kontratazio administratiboa fase guztietan: onarpena, esleipena, egikaritzea eta espedienteen ebazpena
  • Zergak: herrikoak, lurraldekoak eta estatukoak; zergen alorreko kontsultak; ikuskapenak; zehapen-espedienteak, eta zerga-auzitegien (adibidez, justizia-auzitegien) aurreko esku-hartzeak
  • Dirulaguntzak eta laguntza publikoak: aholkularitza, emateko, zuzeneko emakidarako hitzarmenak izenpetzeko, baldintzak betetzeko eta dirulaguntzak eta itzultze-espedienteak kudeatu eta justifikatzeko faseetan
  • Zehapen-espedienteak: zehapen-espedienteen fase guztietan aholku ematea, hala nola hastean, alegazioetan, frogak proposatu eta praktikan jartzean, ebazpen-proposamenean eta ebazpenean
  • Ondare-erantzukizuneko espedienteak: hirigintzaren alorreko kontuetan, herri-administrazioaren jardunaren ondoriozko ondare-erantzukizuneko erreklamazioetan esku hartzea
  • Administrazioarekiko auzien prozesuak letradu bezala gidatzea

Profesionalak

Ziortza Garcia Palacios

Abogada

Xabier Loizaga Prieto

Abokatua

Leire Belategi Urkia

Abokatua

Marta Dorronsoro Fernández De Viana

Abokatua

Eneko Anzuola Martínez De Antoñana

Abokatua

Zerbait galdetu nahi diguzu zerbitzu honi buruz?

Zalantzaren bat baduzu, ez duda-mudatan egon eta galdetu.