Select Page

I+Garen finantzaketa pribatua

LKS Next LEGALetik aholkularitza osoa ematen dugu, enpresek I+Garen alorrean egiten dituzten jardueren finantzaketa pribaturako prozesuen ondoriozko lege- eta zerga-alderdi guztien gainean eta araudiak aurreikusten dituen formula posible guztietan.

Era berean, LKS Next LEGALen gai gara, I+Gko jarduera horiek finantzatzeko baliabideak errazago eskuratu ahal izateko araudiak aukeran jartzen dituen egitura juridiko egoki guztiak antolatzeko. Eta, I+Gko proiektuen analisi teknikoaz arduratzen diren kanpoko lankideekin elkarlanean, gomendioak ematen ditugu, finantzaketa lortzeko bete behar diren baldintza tekniko guztiak bete ahal izateko.

I+Gko proiektuak finantzatzeko egitura fiskal aproposa

ZER ESKAINTZEN DUGUN

  • Plangintza fiskala, sozietateen gaineko zergan kenkaria aprobetxatzeko
  • Baliabideak eskuratzeko modu egokia egituratzea (zuzenekoa, AIEren bidezko zeharkakoa eta abar)
  • Kasuan kasuko finantzaketa-eragiketan interesatutako inbertitzaileekiko negoziazioa
  • Enpresari aholku ematea inbertsiogileekiko kontratu-harremanen gainean
  • Aholkularitza osoa, hirugarrenen ziurtagiriak lortu arte, eta, dagokionean, txosten motibatuak
  • Proiektu-auditoriak

Harremanetarako pertsona – erreferentziako abokatua

César Vidal Martínez

Abokatua eta Fiskal-Arloko Arduraduna

cvidal.legal@lksnext.com

Zerbait galdetu nahi diguzu zerbitzu honi buruz?

Zalantzaren bat baduzu, ez duda-mudatan egon eta galdetu.