Select Page

I+Garen finantzaketa pribatua

LKS Next Legalen, aholkularitza osoa ematen dugu enpresek eta era guztietako erakundeek I+G alorrean egiten dituzten jardueren finantzaketa pribaturako prozesuen ondoriozko lege eta zerga alderdi guztien gainean, araudiak aurreikusitako formula posible guztietan.

Era berean, LKS Next Legalen, I+G jarduera horiek finantzatzeko finantza baliabideak lortzea errazteko araudiak aurreikusitako egitura juridiko ezin hobeak antolatzeko gaitasuna dugu, eta, I+G proiektuen azterketa teknikoa egiten duten kanpoko partnerrekin lankidetzan, LKS Next Legalek aholkularitza ematen du finantzaketa lortzeko behar diren baldintza juridiko-tekniko guztiak betetzen laguntzeko.

I+Gko proiektuak finantzatzeko egitura fiskal aproposa

G​ure eskaintzan gai hauei buruzko aholkularitza sartzen da, batez ere:

  • Zergen planifikazioa Sozietateen gaineko Zergako kenkaria aprobetxatzeko.
  • Baliabideak eskuratzeko modu egokia egituratzea (zuzenean eskuratzea, AIEren bidez zeharka eskuratzea, etab.)
  • Finantzaketa eragiketaz interesatuta dauden inbertsiogileekin negoziatzea.
  • Enpresari aholkuak ematea inbertsiogileekiko kontratu harremanen gainean.
  • Aholkularitza osoa hirugarrenen ziurtagiriak lortu arte, eta txosten motibatuak, kasua bada.
  • Proiektu auditoriak egitea.

Harremanetarako pertsona – erreferentziako abokatua

César Vidal Martínez

Abokatua eta Fiskal-Arloko Arduraduna

cvidal.legal@lksnext.com

Zerbait galdetu nahi diguzu zerbitzu honi buruz?

Zalantzaren bat baduzu, ez duda-mudatan egon eta galdetu.