Select Page

INTRALOGISTIKA

Intralogistika adimendun eta efizientearen bila (€)

Gaur egun industria inoiz ez bezalako abiaduran aldatzen ari da, eta intralogistika ez dago joera horretatik kanpo. LKS Nextek prozesuaren hobetzeko aukerak identifikatzen ditu, digitalizazio logistikoa, robotika, automatizazioa edo biltegiratze adimenduneko sistemak praktikan jarrita.

HELBURUA

EFIZIENTZIA ETA PRODUKTIBITATE INTRALOGISTIKOA

Kostu logistikorik txikiena (balio erantsirik ez)

Saldutako pieza (balio erantsia)

​LAY-OUT ETA FLUXUAK

Zenbat eta ibilbide laburragoak egin materialek, orduan eta hobeto.

NOLA EZARTZEN DUGUN ONURAK
Lean: diseinu zelularra, prozesuen integrazioa…
 • WIPen murrizketa (€) eta lekuena (m2 eta € + gehiago ekoizteko libre dagoen lekua – €)
 • Fluxuen murrizketa (Km)
 • Manutentzioko pertsonen murrizketa (€)
 • Planifikazioko eta ekoizpen kontroleko pertsonen murrizketa (€)
 • Lead-timeen murrizketa eta cash-flowaren hobekuntza (€)
Lay-out egokia: prozesuen oreka, ABC fluxuk, fluxu linealak, WIP ikusgarriak, lekuen aprobetxamendua altueran…
 • Fluxuen murrizketa (Km)
 • Manutentzioko pertsonen murrizketa (€)
 • Lekuen murrizketa (m2 eta € + gehiago ekoizteko libre dagoen lekua – €)
Biltegi zentralizatuak vs deszentralizatuak: oreka lekuen aurrezpena/produktibitate pertsonala artean eta fluxuak/produktibitate pertsonala artean

Biltegi zentralizatuak:

 • Lekuen murrizketa (m2 eta € + gehiago ekoizteko libre dagoen lekua – €)
 • Pertsonen murrizketa zeregin logistikoetan (€)

Biltegi deszentralizatuak:

 • Fluxuen murrizketa (Km)
 • Manutentzioko pertsonen murrizketa (€)
Lantegi birtuala (digital twin)
 • Hobekuntzak simulatzea eta hutsegiteak prebenitzea (€)

BILTEGIRATZE ETA MANUTENTZIO SISTEMAK

Zenbat eta handiagoa izan materialen manutentzioaren automatizazioa, orduan eta hobeto.

NOLA EZARTZEN DUGUN ONURAK

Materialen manutentzioa automatizatzea (balio erantsirik ez): AGVak, belaunak eta zinta garraiatzaileak, lehengaien elikadura eta Produktu Bukatuen paletizazio automatikoa.

 • Manutentzioko pertsonen murrizketa (€)
 • Istripuen eta bajen kostuen murrizketa (€)
 • Gaueko eta asteburuko txandek dakartzaten aparteko kostuen murrizketa
 • Lekuen murrizketa (m2 eta € + gehiago ekoizteko libre dagoen lekua – €)
Biltegiratze eta manutentzio sistema egokiak: automatikoak, tren logistikoak…
 • Lekuen murrizketa (m2 eta € + gehiago ekoizteko libre dagoen lekua – €)
 • Pertsonen murrizketa zeregin logistikoetan (€)
Segurtasuna: orgak kentzea
 • Istripuen eta bajen kostuen murrizketa (€)
 • Markaren irudian inpaktu negatiboa izateko aukera murriztea + enpresa erakargarria pertsonak bereganatzeko eta atxikitzeko (€)

ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA SISTEMAK

Zenbat eta handiagoa izan informazio fluxuen automatizazioa, orduan eta hobeto.

NOLA EZARTZEN DUGUN ONURAK
Funtzio logistikoa (balio erantsirik ez ) eta ekoizpen funtzioa (balio erantsia) bereiztea
 • Produktibitatea handitzen da ekoizpenean (€)
 • Ekoizpenerako zerbitzu hobea, gehiago ekoizteko (€)
 • Pertsonen kostuen murrizketa, ekoizpenekoei (ordainsari altuagoak) ez baitzaie zeregin logistikoak egiten uzten eta balio erantsiko zereginetan zentratzen utzita.
Funtzio logistikoaren outsourcinga (balio erantsirik ez)
 • Bitarteko logistikoetan inbertsioak egiteko premia gutxiago (€) + kapitala erabilgarri, ekoizpenean/balio erantsian inbertitu ahal izateko (€)
 • Logistikako pertsonen kostuen murrizketa (€).
Trazabilitatea eta kudeaketa automatizatzea kudeaketa sistema aurreratuen bitartez: QRak, SGA-ak, RFID, Pick To Light, logistikaren eta ekoizpenaren arteko sinkronizazio automatikoa,…
 • Materialen eta informazioaren bilaketak, hutsegiteak, balio erantsirik gabeko zereginak direla-eta dauden produktibitaterik ezak murriztea (€)

ERREFERENTZIAK

Zerbait galdetu nahi diguzu zerbitzu honi buruz?

Galderarik baduzu, galdetu guri.

Diseinatu zure ibilbide profesionala gurekin.

Eman lehen pausoa eta jarri zure talentua martxan.

Kontaktoa

Gure zerbitzuari buruz informazio gehiago nahi duzu?

Harremanetan jarri