Select Page

Administrazioa

LKS Next Legalen aholkularitza eskaintzen dugu eremu publikoarekin lotura zuzena duten gaietan, bai administrazio eta sozietate publikoentzat, bai erakunde pribatuentzat haiekin duten harremanetan.

Hirigintzaren, kontratazio administratiboaren eta administrazioarekiko auziaren alorretako aholkularitza, sektore publikoarentzat nahiz pribatuarentzat

Gure eskaintzan gai hauei buruzko aholkularitza sartzen da:

  • Dirulaguntza eta laguntza publikoak: Aholkularitza emakida faseetan, zuzeneko emakida hitzarmenak sinatzean, eta dirulaguntzak eta itzulketa espedienteak emateko, kudeatzeko eta justifikatzeko baldintzak betetzean.
  • Zehapen espedienteak: Hainbat arlotako zehapen espedienteei buruzko aholkularitza, eta espedienteen fase batzuetan, hala nola espedienteen hasieran, alegazioetan, frogabideak proposatzean eta gauzatzean, ebazpena proposatzean eta ebaztean.
  • Ondare erantzukizuneko espedienteak: Administrazio publikoaren jardunaren ondoriozko ondare erantzukizuneko erreklamazioetan parte hartzea, bai gai arruntetan, bai gai espezifikoetan.
  • Administrazio errekurtso arruntak eta ezohikoak.
  • Administrazioarekiko auzi prozesuetako zuzendaritza letradua.

Profesionalak

Xabier Loizaga Prieto

Abokatua

Marta Dorronsoro Fernández De Viana

Abokatua

Eneko Anzuola Martínez De Antoñana

Abokatua

Zerbait galdetu nahi diguzu zerbitzu honi buruz?

Zalantzaren bat baduzu, ez duda-mudatan egon eta galdetu.