Select Page

Sozietatea

LKS Next Legalek praktika zabala du mota guztietako enpresa eta erakunde askoren sozietate arloko aholkularitzan, eta bere gain hartzen du egitura juridikoetako letradu aholkulariaren edo idazkarien rola, non zuzendariei eta administratzaileei gobernantzaren arloko praktika onenak eskaintzen dizkieten, sozietate akordioak ahalik eta ondoen formalizatzeko eta gauzatzeko. Espezializazioaren barruan sartzen dira, besteak beste, kapital sozietate gisa antolatutako enpresa pribatuak, kooperatibak, irabazi asmorik gabeko erakundeak eta sektore publikoko erakunde eta entitateak.

Letradu aholkulari edo idazkari ez-aholkulari moduan parte hartzen dugu administrazioko eta zuzendaritzako hainbat eta hainbat organotan, eta erabakiak hartzeko beharrezko lege-erosotasuna eskaintzen dugu

Sozietate arloko aholkularitzan hauxe eskaintzen dugu:

  • Era guztietako egitura juridikoak eratzeko, eraldatzeko eta ixteko prozesuak.
  • Sozietateen ondarea berregituratzeko era guztietako eragiketak, hala nola kapital handitzeak eta kapital murrizketak.
  • Bazkideen edo akziodunen itunak, Joint Ventureren akordioak eta antzekoak planteatzea, idaztea eta negoziatzea.
  • Letradu aholkulariaren edo administrazio organo mota guztietako idazkaritzen eginkizunak, bileren eta hartutako erabakien baliozkotasuna eta eraginkortasuna zainduz.
  • Sozietate taldeen sozietate idazkaritzaz arduratzea, era guztietako sozietate filialen eguneraketa eta jarraipena zentralizatuz, bai nazioan, bai nazioartean.
  • Familia enpresen protokoloen eta jarraipenen prozesuak egitea, negoziatzea eta formalizatzea, inplikatutako alderdi guztiekiko profil neutral, objektibo, hurbil eta kolaboratiboa eskainiz.
  • Prozedura judizialetako zuzendaritza letradua.

Profesionalak

Beñat Salaberria Osa

Abokatua

Olaia Rosado Ibañez

Abokatua

Deiane Pérez Soriano

Abokatua

Jon Lacunza Uranga

Abokatua eta Sozietate-arloko Arduraduna

Oihana García Pereda

Abokatua

Amaia Arregi Agirre

Abokatua

Martin Recalde Llanos

Abokatua - LKS Next LEGALeko Zuzendaria

Zerbait galdetu nahi diguzu zerbitzu honi buruz?

Zalantzaren bat baduzu, ez duda-mudatan egon eta galdetu.

Diseinatu zure ibilbide profesionala gurekin.

Eman lehen pausoa eta jarri zure talentua martxan.

Kontaktoa

Gure zerbitzuari buruz informazio gehiago nahi duzu?

Harremanetan jarri