Select Page

Sektore publikoko kontratazioa

LKS Next LEGALen, kontratazio publikoaren alorreko aholkularitza ematen diegu hala administrazioari —autonomikoa, forala, tokikoa, sozietate publikoak, fundazioak eta abar—, hau da, esleitzeko ahalmena duten erakundeei, nola enpresa pribatuari, sektore publikoaren inguruko kontratazio-prozesuetan.

LKS Next LEGALen, kontratazio publikoaren alorreko aholkularitza ematen diegu bai administrazioari eta bai enpresa pribatuari

ZER ESKAINTZEN DUGUN

  • Baldintza-agiri ekonomiko-administratibo orokor eta partikularren idazketa
  • Kontratu publikoak prestatu eta esleitzeko prozedurak izapidetzea
  • Barneko kontratazio-prozedurak Sektore Publikoko Kontratuen Legearen eskakizunetara egokitzea
  • Kontratazio-mahaietan parte hartzea
  • Bezero pribatuei kontratazio-prozeduretan eta kontratu publikoak egiteko prozesuetan aholkatzea
  • Kontratu publikoak prestatu eta esleitzeko prozeduretan nahiz egikaritzean sortutako eztabaidak ebaztea
  • Txosten eta irizpen juridikoak sortzea
  • Kontratazio-batzorde eta administrazio-auzitegi eskudunen aurreko errekurtso eta erreklamazioak eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoak bideratzea

Profesionalak

Ziortza Garcia Palacios

Abogada

Xabier Loizaga Prieto

Abokatua

Leire Belategi Urkia

Abokatua

Marta Dorronsoro Fernández De Viana

Abokatua

Eneko Anzuola Martínez De Antoñana

Abokatua

Zerbait galdetu nahi diguzu zerbitzu honi buruz?

Zalantzaren bat baduzu, ez duda-mudatan egon eta galdetu.