Select Page

Administrazioa eta hirigintza

 

Bai zuzendaritza letradua soilik behar duten espedienteetan, bai diziplina anitzeko profesionalek esku hartzeko espedienteetan, gure kolaboratzaile profesionalen sarearekin batera (arkitektoak, ingeniariak, etab.), honako gai hauei buruzko aholkularitza eskaintzen dugu.

LURZORUEN HIRIGINTZA-GARAPEN OSOAN AHOLKATZEN DUGU, BAI ETA INGURUMEN-ARLOAN ERE, INGURUMEN-BAIMEN INTEGRATUAK, JARDUERA-LIZENTZIAK ETA ABAR IZAPIDETZEAN.

Hirigintza

  • Diziplina anitzeko aholkularitza lurzoruaren antolamenduari buruzko espedienteetan; plangintza aldatzeko eta berrikusteko eta plangintza garatzeko tresnen gainean abokatu laguntza.
  • Hirigintza kudeaketa; birpartzelazio espedienteak, desjabetzeak, eramatea eta hitzarmen batzarretan parte hartzea.
  • Hirigintza diziplina; lizentziak lortzea, obretako gorabeherak, legezkotasuna lehengoratzeko espedienteak, aurri deklarazioaren espedienteak.
  • Zehapen espedienteak.

Ingurumena

  • Ingurumen baimen integratuak emateko espedienteak, funtsezko aldaketak eta funtsezkoak ez direnak,
  • Jarduera lizentziak eta horien aldaketak, bai eta bezeroaren jardueraren ondoriozko espedienteak ere.
  • Zehapen espedienteak.

Profesionalak

Xabier Loizaga Prieto

Abokatua

Eneko Anzuola Martínez De Antoñana

Abokatua - Administrazio-arloko Arduraduna

Zerbait galdetu nahi diguzu zerbitzu honi buruz?

Zalantzaren bat baduzu, ez duda-mudatan egon eta galdetu.

Diseinatu zure ibilbide profesionala gurekin.

Eman lehen pausoa eta jarri zure talentua martxan.

Kontaktoa

Gure zerbitzuari buruz informazio gehiago nahi duzu?

Harremanetan jarri