Select Page

Lana

Lanaren eta Gizarte Segurantzaren alorretan espezializatutako abokatu-taldea du LKS Next LEGALek. Horien helburua da enpresari aholkularitza eskaintzea, laneko harreman indibidual nahiz kolektiboetan, segurtasunaren eta laneko osasunaren alorretako betebeharren eta zama soziolaboralen inguruan eta laneko harreman bereziei eta goi-zuzendaritzari lotutako laneko beste edozein kontutan.
LKS Next LEGALen, laneko harreman indibidual eta kolektiboen inguruko aholkularitza ematen dugu, eta prozedura judizialak letradu bezala gidatzen ditugu

ZER ESKAINTZEN DUGUN

 • Enpresen beharrei erantzuten diegu, bereziki hauei:
  • Lan-kontratazioa: kontratuak, klausula bereziak eta atzerritartasuna
  • Giza baliabideak kudeatzeko laguntza: ordainketa-sistemak, pentsio-planak eta jokabide-protokoloak
  • Negoziazio kolektiboa, enpresako hitzarmen kolektiboak, itunak, enplegu-erregulazioko prozesuetako kontsultaldia eta lan-baldintza kolektiboen funtsezko aldaraztea
  • Jarduera-azpikontratazioa arautzea
 • Jurisdikzio sozialeko eta administrazioarekiko auzi-jurisdikzioko prozedura judizial eta judizioz kanpokoetan esku hartzea eta laneko agintarien eta ikuskaritzaren aurrean bezeroari laguntzea
 • Bezeroak informatzea eta zuzenbidearen esparru horretan gertatzen diren legegintzako eta jurisprudentziako aldaketak eguneratzea

Profesionalak

Imanol Sáenz Mendizabal

Abokatua

Ainara Rivera Perez

Abokatua

Jaione Badiola Lopez

Abokatua eta Lan-arloko Arduraduna

Germán Azpiazu Merino

Abokatua

Andere Arriolabengoa Bengoa

Abokatua

Zerbait galdetu nahi diguzu zerbitzu honi buruz?

Zalantzaren bat baduzu, ez duda-mudatan egon eta galdetu.